Zavolejte nám: (+420) 220 611 111

AddNet

Síťová správa nebyla nikdy jednodušší!

AddNet podporuje jednotné rozhraní pro správu IPAM s L2 monitoringem, DDI i NAC. V praxi tak operátoři ušetří mnoho času při správě zařízení, oproti běžné správě, kdy tyto činnosti znamenají operace prováděné ve více různých systémech. V AddNetu přidání nového zařízení do sítě znamená práci na 20 vteřin! 

Integrovaný L2 monitor upozorní na nové/neznámé zařízení v síti, jednoznačně určí místo jeho v síti a případně rovněž jeho fyzickou lokalitu. Správce může následně, na jedné obrazovce, vybrat všechny potřebné informace, které mu AddNet nabízí a ty doplnit o potřebné unikátní informace. Na jedné obrazovce tak zadá nebo vybere a následně potvrdí informace o adresním plánování, vybrané síti, doby platnosti, začlenění do kritické infrastruktury, specifických DHCP voleb, DNS jménu apod. Po potvrzení záznamu dojde k okamžité distribuci informaci do celé AddNet infrastruktury a updatu všech klíčových subsystémů AddNetu (IPAM, DHCP, DNS, RADIUS).

AddNet pokrývá následující oblasti:

 • Výkonný L2 monitoring
 • Kompletní DDI (DHCP/DNS/IPAM)
 • Integrovaný NAC
 • Podpora krizového plánování
 • Síťová správa a řízení přístupu pro BYOD a mobilní zařízení
 • Pokročilá komunikace s aktivními prvky (SO - switch interoperability)
 • Přehledový dashboard
 • Výkonný reporting

Co Vám přinese nasazení řešení AddNET?

 • Významná úspora práce síťových administrátorů
 • Standardizace činností síťových správců a možnost centralizace správy rozsáhlých distribuovaných sítí
 • Vysoce výkonný L2 monitoring s možností fyzické lokalizace zařízení – díky integraci s kabelovou knihu
 • Podstatné zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních síťových služeb sítě - DNS, DHCP, Radius
 • Zavedení řízení bezpečnosti přístupu do sítě s využitím 802.1x/MAC autentizace a autorizace (přiřazování do VLAN)
 • Plně automatizovaná správa BYOD a mobilních zařízení
 • Jednoznačná identifikace BYOD a mobilních zařízení v síti
 • Nadstandardní škálovatelnost, zajištění funkcionality na pobočkových sítích i v případě nedostupnosti spojení s centrálou
 • Úspora nákladů díky dlouhodobému sledování portové utilizace aktivních prvků
 • Plná heterogennost a bezproblémová spolupráce se síťovými technologiemi Microsoft, Huawei, HP, Cisco,...
Kontakt
Napište nám

© 2014-2019, Všechna práva vyhrazena.