Zavolejte nám: (+420) 220 611 111

eSight

Efektivní systémy řízení a automatizace jsou velmi důležité pro zajištění vysoké úrovně kvality IT služeb. Zajištění vyváženosti kvality služeb (QoS, SLA), bezpečnostních požadavků a vynakládaných finančních prostředků je stále náročnější výzvou pro firemní IT management. Huawei nabízí kompletní sadu softwarových řešení pro plánování, realizaci a správu IT infrastruktury v prostředí firemních zákazníků. Systémy jsou navrženy tak, aby byl zachován soulad mezi neustále se vyvíjejícími se technologiemi a reálnými potřebami uživatelů, přičemž zjednodušuje práci prostřednictvím uživatelsky přívětivých grafických rozhraní. Výsledkem je pak bezpečné, vysoce výkonné prostředí podnikové IT infrastruktury s efektivně vynakládanými finančními prostředky.

eSight je managementový nástroj provozu a správy podnikové IT infrastruktury v dnešním vysoce komplexním a rychle se rozvíjejícím prostředí. Poskytuje jednotnou správu široké škály systémů a zařízení, včetně systémů technického zabezpečení budov, storage produktů, serverů, aplikací, přepínačů, směrovačů, firewallů, komponent bezdrátových LAN sítě, zařízení pro video dohled, IP telefonů a videokonferenčních systémů. eSight platforma je komplexní nástroj pro nasazení v prostředí, kde jsou zastoupeny i různé produkty různých výrobců, nikoliv jen Huawei. Platforma nabízí unifikované pohledy, informace o využitých a volných zdrojích a prostředcích, informace o topologii, lokace závad, sledování výkonu a o možnost inteligentní alokace zdrojů. Navíc, eSight platforma poskytuje možnosti přizpůsobení a interoperabilitu se systémy jiných výrobců, umožňuje zákazníkům budovat své personifikované managementové systémy, snižuje náklady na operativu a správu a zvyšuje efektivitu a produktivitu.

Hlavní přednosti systémů eSight jsou:

  • Unifikovaný dohled a správa kompletní ICT infrastruktury (síťově přepínače, servery, storage, WiFi, atd.).
  • Podpora dohledu a správy videokonferenčních řešení.
  • Podpora prvků třetích stran (CISCO, HP, DELL, atd.).
  • Podpora dohledu a výkonnostních statistik pro softwarové aplikace (operační systémy, databáze, atd.).
  • Podpora virtualizace a spolupráce s virtualizační platformou VMware ESXi (dohled prostředků).
  • Podpora začlenění do „umbrella“ systémů přes NBI rozhraní.

Více informací o produktech (anglicky).

Kontakt
Napište nám

© 2014-2019, Všechna práva vyhrazena.